شرکت بازرگانی بین المللی

مهربد تجارت

دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶
English
فارسی

از این که شما را در صفحه انتقادات و شکایات مشتری می بینیم بسیار خرسندیم.
مدیریت شرکت مهربد تجارت همایون بر این باور است که انتقادات و شکایات مشتری می تواند به توسعه و پیشرفت شرکت کمک کند.
از شما خواهشمندیم که بسیار صریح و راحت، انتقادات و شکایت خود را برای ما ارسال کنید.
این فرم به مدیریت شرکت بین المللی مهربد تجارت همایون ارسال می گردد.


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت بین المللی مهربد تجارت می باشد .