شرکت بازرگانی بین المللی

مهربد تجارت

جمعه, ۳ فروردین , ۱۳۹۷
English
فارسی

دامنه ى فعاليت شركت بين المللى مهربد تجارت، انجام معاملات تجاري و خدمات بازرگانى و همچنين فناورى اطلاعات و ارتباطات در بستر ديجيتال و الكترونيك در عرصه ملى و بين المللى مى باشد.
متخصصين ما به صورت پيوسته در حال مطالعه و بررسى وضعيت پيشرفت صنعت و فناورى در دنيا هستند،بر همين اساس هسته تفكر اين شركت ميكوشد تا ايده اى جديدى را خلق و در اختيار مشتريان گرامى قرار دهد.
محوريت گروه تجارى مهربد، مشترى مدارى ميباشد.

ما اعتقاد داريم سرمايه و سود اصلى يك شركت مشتريان آن مى باشد.

ما اعتقاد داريم فروش دوم ، مهمتر از فروش اول است .
زيرا پس از فروش دوم به مشترى ، ما به يقين مى رسيم كه توانسته ايم نياز مشترى را رفع و رضايت و اعتماد او را جلب كنيم.
تيم پشتبانى شركت بين المللى مهربد، در روز هاى كارى از ساعت ۲۲-۸ آماده ارائه ى خدمات و پاسخگويى به شما عزيزان مى باشد و تمام ايميل هاى ارسالى مشتريان طى ۱ ساعت پس از ارسال پاسخ داده خواهد شد.


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت بین المللی مهربد تجارت می باشد .